ชวนคิด…ชวนคุย

หากคุณมีโครงการ โซลูชั่น ที่อยากส่งเสริม หรือ สิ่งท้าทาย ที่อยากปรับปรุง เพื่อทำให้เกิดระบบอาหารที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

เราขอเชิญคุณมาคิด มาเสนอ และชวนมาคุยให้เราฟัง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลย…

New Dialogue Form

โครงการ / โซลูชั่น ของคุณ สร้างความยั่งยืนต่อระบบอาหารด้านไหน และ อย่างไร

โปรดอธิบายถึงความยั่งยืนและผลกระทบที่วัดได้ในหัวข้อที่คุณเลือก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน และอธิบายไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)


ผู้เสนอ / ผู้ประสานงานโครงการ / โซลูชั่น


Scroll to Top