อิ่มดีรักษ์โลก

#อิ่มดีรักษ์โลก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สำนักการเกษตรต่างประเทศ, UNDP Thailand, TikTok for Good TH และ www.TheOwls.City ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการส่งคลิปสร้างสรรค์ เพื่อบอกมุมมองของท่านที่มีต่อการสูญเสียอาหาร (Food Lost) และขยะที่มาจากอาหาร (Food Waste) เนื่องจากมีคนเข้าร่วมอย่างมากมาย ทีมผู้จัดได้ทำการเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑ์คือ ยอดรับชม/ไลค์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารที่ตรงประเด็นกับหัวข้อ และการใส่ข้อมูล (แฮชแท็ก) ตามที่กำหนด จึงได้สรุปออกมาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 คลิป ดังรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 คลิป

cocos_blesk


Link to Clip

ingomojo


LINK TO CLIP

junkright55


Link to Clip

krua_noonut


LINK TO CLIP

madammingg


Link to Clip

maetu23


LINK TO CLIP

nitchyarty


Link to Clip

tnk2525


LINK TO CLIP

tswar


Link to Clip

turkdyk


LINK TO CLIP

*คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด **ทีมงานจะติดต่อไปประสานงานในรายละเอียดต่างๆ ***การเรียงลำดับเป็นการเรียงตามตัวอักษร

ลงทะเบียนยืนยันเพื่อรับรางวัลได้ที่


ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์

(สิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้น หากไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนเกินจากเวลาดังกล่าว ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์)

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเรามีความยั่งยืนด้านอาหาร

ที่จะลดปริมาณการสูญเสียอาหาร (Food Lost) และลดขยะที่เกิดจากอาหาร (Food Waste)

หวังว่าครั้งหน้าที่มีโครงการดีดีแบบนี้ จะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านอีกครั้ง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนาและการมอบรางวัล
ในโครงการ #อิ่มดีรักษ์โลก (Food Lost & Food Waste)

Event Details

วันพุธที่ 26 มกราคม 2022 | เวลา 13.00 – 14.30 น.

ช่องทางการเข้าร่วม

1) สำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่


ลงทะเบียน


ร่วมเสวนา

Meeting ID: 979 0876 8282

Passcode: 775951

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top